Chebské dvorky 2017

Galerie 4 děkuje za zdárný průběh 15. ročníku Chebských dvorků.

Děkujeme CHEBÁKŮM a návštěvníkům festivalu, vystavujícím umělcům, sdružením, školám z regionu a hostům, lektorům dílen i účinkujícím, Skillsound a Cateringu, Západočeskému divadlu, Městské knihovně, Státnímu okresnímu archivu, Muzeu, Lence Tomandlové, Café Domeček, Gallery Coffee, PhDr. Tomáši Dostálovi a Ing.arch. Martinu Plevnýmu, Joker a všem, kteří nezištně pomohli akci aktivně zajistit či jinak podpořit.

Přejeme krásné prázdniny dobrovolníkům-studentům, kterým touto cestou děkujeme za mimořádné nasazení, obětavost a výdrž. Velké díky všem, od kterých jsme neslyšeli NEJDE TO!, všem těm, co s námi měli hodně práce.

 

Pořadatel:

Galerie 4 - galerie fotografie, příspěvková organizace Karlovarského kraje

Spolek Ateliér G4

 

Zvláštní poděkování:

Spolufinancováno Karlovarským kraje. Projektu bych udělen grant Města Chebu.

Děkujeme za vstřícnost a finanční podporu Městu Cheb a Karlovarskému kraji.

 

Poděkování

loga sponzorů
loga sponzorů