Chebské dvorky 2017

Galerie 4 děkuje za zdárný průběh 15. ročníku Chebských dvorků.

Děkujeme CHEBÁKŮM a návštěvníkům festivalu, vystavujícím umělcům, sdružením, školám z regionu a hostům, lektorům dílen i účinkujícím, Skillsound a Cateringu, Západočeskému divadlu, Městské knihovně, Státnímu okresnímu archivu, Muzeu, Lence Tomandlové, Café Domeček, Gallery Coffee, PhDr. Tomáši Dostálovi a Ing.arch. Martinu Plevnýmu, Joker a všem, kteří nezištně pomohli akci aktivně zajistit či jinak podpořit.

Děkujeme za vstřícnost a finanční podporu Městu Cheb a Karlovarskému kraji.

Přejeme krásné prázdniny dobrovolníkům-studentům, kterým touto cestou děkujeme za mimořádné nasazení, obětavost a výdrž. Velké díky všem, od kterých jsme neslyšeli NEJDE TO!, všem těm, co s námi měli hodně práce.

 

Pořadatel:

Galerie 4 - galerie fotografie, příspěvková organizace Karlovarského kraje

Spolek Ateliér G4

 

Zvláštní poděkování:

Spolufinancováno Karlovarským kraje. Projektu bych udělen grant Města Chebu.

 

Poděkování:

Restaurace FAUST Františkovy Lázně, Muzeum Cheb, Městská knihovna Cheb, Terea Cheb s.r.o., Briga a.s., de Wolf GROUP s.r.o., Chevak a.s., Café Domeček, Gallery Coffee

 

 

Poděkování

loga sponzorů
loga sponzorů
loga sponzorů
loga sponzorů
loga sponzorů
loga sponzorů
loga sponzorů
loga sponzorů