Chebské dvorky 2019

Galerie 4 děkuje za zdárný průběh 17. ročníku Chebských dvorků!

 

Děkujeme CHEBÁKŮM a návštěvníkům festivalu, vystavujícím umělcům, sdružením, školám z regionu a hostům, lektorům dílen i účinkujícím, Skillsound a Cateringu, Západočeskému divadlu, Městské knihovně, Státnímu okresnímu archivu, Muzeu, Lence Tomandlové, zaměstnancům Městského úřadu v Chebu, Honzovi Meindlschmidovi a všem, kteří nezištně pomohli akci aktivně zajistit či jinak podpořit.

Přejeme krásné prázdniny dobrovolníkům-studentům, kterým touto cestou děkujeme za mimořádné nasazení, obětavost a výdrž. Velké díky všem, od kterých jsme neslyšeli NEJDE TO!, všem těm, co s námi měli hodně práce.

 

V roce 2020 se bude festival konat ve dnech od 11. do 13. června.  Chcete-li se aktivně zúčastnit festivalu jako vystavující, máte-li vlastní umělecký projekt kontaktujte nás na e-mailové adrese galerie4@galerie4.cz! Uzávěrka přihlášek do konce března příslušného roku.

 

 

Zvláštní poděkování:

V roce 2019 byla projektu schválena žádost o dotaci z rozpočtu Města Chebu.

 

Poděkování:

Terea Cheb s.r.o. | Briga a.s. | Železářství Majka - Lucie Štejrová | Autobusy Karlovy Vary | deWolf GROUP s.r.o. | KERN Cheb s.r.o. | TOR Cheb, spol. s r.o. | Městská knihovna v Chebu | Gallery Coffee | Muzeum Cheb

 

 

Poděkování

loga sponzorů
loga sponzorů
loga sponzorů
loga sponzorů
loga sponzorů
loga sponzorů
loga sponzorů
loga sponzorů
loga sponzorů
loga sponzorů
loga sponzorů
loga sponzorů