Chebské dvorky 2018

Galerie 4 děkuje za zdárný průběh 16. ročníku Chebských dvorků

Děkujeme Chebákům a návštěvníkům festivalu, vystavujícím umělcům, sdružením, školám z regionu a hostům, lektorům dílen i účinkujícím, Skillsound a Cateringu, Západočeskému divadlu, Městské knihovně, Státnímu okresnímu archivu, Muzeu, Ing. arch. Martinu Plevnému, PhDr. Tomáši Dostálovi, Lence Tomandlové, Gallery Coffee, a Jokeru, KC Svoboda a všem, kteří nezištně pomohli akci aktivně zajistit či jinak podpořit.

Přejeme krásné prázdniny dobrovolníkům-studentům, kterým touto cestou děkujeme za mimořádné nasazení, obětavost a výdrž. Velké díky všem, od kterých jsme neslyšeli NEJDE TO!, všem těm, co s námi měli hodně práce.

 

 

Pořadatel:

Galerie 4 - galerie fotografie, příspěvková organizace Karlovarského kraje

 

Zvláštní poděkování:      

Chebské dvorky v roce 2018 podpořilo město Cheb. Projektu byl udělen grant Města Chebu.

 

 

Poděkování

loga sponzorů
loga sponzorů